21.Yüzyıl Yetkinlikleri Küresel Amaçlar Girişimcilik

featured project

13 Şubat

Kariyer
Planlama

Geleceğin meslekleri ve meselelerine nasıl hazırlanacağımız kavratırken günümüz iş dünyası için öz geçmiş hazırlamayı öğretir.

featured project

20 Şubat

Sunum Teknikleri
Takım Çalışması

Etkili sunum yapabilmek için teknikleri öğretirken takım çalışmasının önemini egzersizlerle öğretir.

featured project

27 Şubat

Sunumlar ve
Yazılı İçerik Hazırlama

Öğrencilerimiz sunum tekniklerini kullanma şansı yakalar. Etkili ve amacına uygun yazılı içerik hazırlamayı öğretir.

featured project

6 Mart

Algoritmik
Düşünmeye Giriş

Problem çözme yaklaşımına farklı açılardan bakabilmeyi ve algoritmik düşüncenin temel kavramlarını öğretir.

featured project

13 Mart

Excel

Excel programını en verimli şekilde kullanabilmeyi güncel örnekler ve interaktif eğitimle öğretir.

featured project

20 Mart

IT Showcase

Yapay zeka, büyük veri, VR/AR, blockchain gibi birçok teknolojinin günümüzünü, geleceğini ve insan üzerindeki etkilerini öğretmeyi hedefler

featured project

27 Mart

Sürdürülebilirlik ve
Sosyal İnovasyon

Ekonomik ve çevresel kaynakların verimli kullanılmasını işlerken küresel amaçları tanıtmayı hedefler.

featured project

3 Nisan

Girişimcilik
Dersi

Birçok farklı alanlardan girişimciler ile paneller yapılır. Girişimci adaylarının sorularını gidermeyi hedefler.

featured project

10 Nisan

21.YY Okuryazrlıkları

21. yüzyılda dijital yenilikleri, bilgi birikimini ve finansal gelişmeleri takip edip analiz edebilme yeteneğini geliştirmeyi hedefler.

featured project

17 Nisan

Öz Gelişim ve
Aktif Vatandaşlık

21.yy da değişen dünyamızda kendimizi hem mental hem de fiziksel açıdan geliştirmeyi hedefleyen dersimiz.

featured project

24 Nisan

İş Dünyasına Geçiş

Staj yapan öğrencilerin deneyimlerini anlatmasının yanında işverenlerle iş arayanları buluşturan platformların temsilcileri bu derste öğrencilerimizi iş dünyasına ve mülakatlara hazırlar.

featured project

1-2 Mayıs

GirişGen

YetGen eğitimi boyunca kazanılan bütün yetkinliklerin kullanılabileceği bir girişim maratonudur.

YetGen Instagram